Entreprenadbesiktning

 

När den planerade byggnaden håller på att byggas eller när den är färdig behöver den besiktigas. Syftet är att undersöka om allting är utfört i enlighet med upprättade kontrakt och avtal. Det är alltså en avstämning mellan byggherren/beställaren och byggföretaget.

 

Även mindre arbeten kan besiktigas när de är klara. Det är viktigt att veta om det finns några fel innan du betalar ut den sista delen av avtalad kostnad för arbetet.

 

Besiktningsman SBR

Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren/konsumenten utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

 

SBR´s expertgrupp för entreprenadbesiktning

SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp är ett nätverk och kompetensforum för godkända/certifierade entreprenadbesiktningsmän inom Bygg, Anläggning och Installation.

Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:

• verka för korrekt och fackmässigt utförd besiktning

• utgöra kontaktorgan besiktningsmän emellan och mot branschen

• verka för likformighet i tolknings- och toleransfrågor

• verka för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Gruppen leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse.

Lennart Broberg är medlem i SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp!

 

Certifierad besiktningsförrättare:

Inom byggsektorn behövs människor med dokumenterad kompetens för att utföra vissa kvalificerade uppgifter. Dessa personer kan få ett behörighetsbevis utfärdat av RISE (tidigare SP SITAC.

Med ett personligt certifikat från RISE kan uppdragsgivaren lita på din behörighet och kompetens som besiktningsman. Lennart Broberg har tidigare varit certifierad av RISE under åren 2009-2019.

 

§ 59-besiktning vid småhusentreprenader

§ 59-besiktning är en slags ”garantibesiktning” där man skall ta upp fel som framträtt under 2-årsfristen. Besiktningsmannen kan även notera fel som konstaterats vid tidigare besiktningar eller påtalats enligt § 60 Konsumenttjänstlagen, om det till äventyrs kvarstår några fel.

SBR medverkar i TV4:s Fuskbyggarna

Läs mer här

Här kan du söka certifierade och godkända besiktningsmän över hela landet.

Klicka på bilden:

Adress

Bokenäs Rit & Byggtjänst AB

Bokenäs Kärr 412

451 96 Uddevalla

Telefon

E-post