Länkar till lagar och andra rättsliga bo-regler

God kännedom om bl a rättsregler är en förutsättning för att även konsumenterna ska kunna ta sina intressen tillvara på marknaden. Bäst sker detta i samverkan dem emellan - och antingen då på egen hand eller via anlitade, omsorgsfullt valda ombud.

 

Skriften Bo-villkor ges ut av Sverker Thorslund och innehåller avtalsvillkor med koppling till boendet.

Sverker Thorslund har även givit ut:

Köparens undersökningsplikt

 

PM om brandspridning i radhuslängor.

 

 

Här är några fler användbara länkar:

 

Mittbygge.se är en portal med information för privatpersoner som är ansvariga för ny-, om-, eller tillbyggnad av småhus.

 

Villaägarna är en intresseorganisation för villaägare.

 

Konsumentverket

 

Hallå konsument Oberoende vägledning genom Konsumentverket

 

Konsumentservice Oberoende ekonomisk vägledning för konsumenter

 

Konsument Uddevalla Konsumentvägledaren i din kommun

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

 

Boverket

 

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, har information om olika slags besiktningar och listor på besiktningsmän med olika behörig­heter.

 

Elsäkerhetsverket har information på sin webbplats om elsäkerhet i hemmet, vad man får göra och vad man inte får göra själv när det gäller elinstallationer och liknande.

Finansinspektionen har allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (rör även borgen), sök efter FFFS 2003:5

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå www.konsumenternas.se à ” ger dig .. opartisk vägledning. Vägledningen är kostnadsfri och du har full sekretess i din kontakt med oss."

 

Konsumenternas elmarknadsbyrå ”är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Våra uppdragsgivare är staten och elbranschen."

 

Konsumenternas försäkringsbyrå ”är en självständig rådgivningsbyrå. Huvudmän är Konsumentver­ket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund.

 

Telekområdgivarna Vi ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten – tidigare Statens Strålskyddsinstitut - har information om bland annat radon.

 

Adress

Bokenäs Rit & Byggtjänst AB

Bokenäs Kärr 412

451 96 Uddevalla

Telefon

E-post