Detta är Bokenäs Rit & Byggtjänst AB

Lennart Broberg

Byggnads-

ingenjör SBR

 

Maria
Broberg

Administration

 

Bokenäs Rit & Byggtjänst AB grundades 1990 av Maria och Lennart Broberg. Lennart utför fältarbete och ritningar mm. Maria utför administrativa tjänster.

 

Vi utför entreprenadbesiktningar, skadeutredningar, husritningar, sakkunnig vid tvister, juridiska rådgivning mm. Uppdrag utförs i första hand i mellersta Bohuslän.

 

Vi har en bred kunskap och kompetens med över 50 års erfarenheter från byggbranschen. Eftersom vi har en enkel organisation kan vi hålla en hög servicenivå och effektivitet.

 

Vår styrka är idag är att utföra besiktningar av entreprenadarbeten samt skadeutredningar. Lennart Broberg är utbildad av SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund.

 

Lennart har tidigare varit certifierad av RISE (f.d. SP SITAC) för överlåtelsebesiktningar under åren 2000-2021.

Lennart har tidigare även varit certifierad av RISE för entreprenadbesiktningar under åren 2009-2019.

Adress

Bokenäs Rit & Byggtjänst AB

Bokenäs Kärr 412

451 96 Uddevalla

Telefon

E-post