Skadeutredning, undersökning av fukt och mögel mm

 

Byggnadsskador kan vara alltifrån sprickbildning, missfärgningar, blåsbildning på ytskikt till vatteninträngning och lossnande material. Skadeorsakerna kan t. ex. vara åldring, fukt- och frysskador, sättningar, felaktiga och felaktigt använda material.

 

Med våra goda kunskaper och erfarenheter av byggande, intresse för erfarenhetsåterföring och analytiskt tänkande kan vi lösa Era problem.

 

En skadeutredning kan ha flera syften. Det vanligaste är fastställa skadeorsaken och föreslå lämpliga åtgärder för att lösa ett problem. Det handlar ofta om att koppla skador till ett ansvar för materialval eller arbetsutförande. Utredningens omfattning, och därmed även kostnaden, bestäms i samråd med beställaren. I vissa fall krävs omfattande mätningar, provtagningar och laboratorieanalyser för att redovisa tekniskt och juridiskt tillförlitliga utredningar. I många fall kan vi lösa problemen baserat på fältmätningar i kombination med vår erfarenhet av byggnadsskador.

 

En fuktskada påverkar husets funktion på många sätt. Materialen och konstruktionerna kan förstöras och innemiljön kan påverkas. För att åtgärda fuktskador måste man vara säker på varifrån fukten kommer och hur utbredd skadan är samt vilka åtgärder som tar bort fukten, skadorna orsakade av fukten och helst orsaken så att skadan inte uppkommer igen. Det krävs stor kompetens att mäta fukt. Det krävs en gedigen erfarenhet för att finna de optimala lösningarna.

 

En fuktundersökning anpassas till objektet. Ibland krävs kvalificerade mätningar, ibland räcker det med indikationsmätningar eller okulärbesiktningar. Det kan vid vissa typer av skador vara osäkert varifrån fukten kommer och då krävs det i allmänhet en mer kvalificerad utredning.

På grund av den ökade försäljningen av paket-lösningar med "Dolda fel försäkringar" har även antalet tvister vid fel i fastighet ökat.

Vi utför utredningar åt advokatbyråer för att klargöra omständigheterna vid köpet.

Läs mer här!

Adress

Bokenäs Rit & Byggtjänst AB

Bokenäs Kärr 412

451 96 Uddevalla

Telefon

E-post